Anaokulu

Yaratıcı oyun ve amaçlı çalışma yoluyla çocuklar çevreye özen göstermeyi ve başkalarının çalışmalarına saygı duymayı öğrenirler. Bahçıvanlık, yemek pişirme, temizlik, süpürme, oyuncaklarını toplama ve her şeyi yerinde tutma gibi pratik faaliyetler, dünyalarında düzen yaratır ve iç disiplin ve çevre ile saygılı bir ilişki kapasitesini doğurur.

“ÇocuklarImIza bu Dünya’ya olan sevgimizi aktarmak ve hikayelerimizi anlatmak için çok kIsa bir fIrsatImIz var. Bunlar dünyanIn bir bütün olduğu anlardIr. ÇocuklarImIn anIlarInda, doğada birlikte yaşadIğImIz maceralar her zaman var olacak.”
RICHARD LOUV

Orman Anaokullarının ilki 1950’lerde Danimarka’da açıldı ve 1993’te Almanya’da devlet destekli okul öncesi eğitim seçeneği haline getirildi. Uzun süre dışarıda oynamanın, özellikle denge ve çeviklik alanlarında çocukların gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterildi. aynı zamanda el becerisi, fiziksel koordinasyon, dokunsal hassasiyet ve derinlik algısı. Yapılan araştırmalara göre Orman Anaokulları ve Anaokullarına devam eden çocuklar, kazalar nedeniyle daha az yaralanıyor ve düşme durumunda kendilerini daha az yaralıyor. Bir çocuğun riskleri değerlendirme yeteneği, örneğin yangın ve tehlikeli aletlerle uğraşırken gelişir.

Waldorf Eğitimi, orman temelli öğrenmeye farklı bir yaklaşım getiriyor. Tüm okul öncesi programlarımız, her gün önemli ölçüde açık havada zaman geçirmeyi içerir; Araştırmalar, bunun çocuklar arasında genel stres ve davranış sorunlarının azalmasına, kapalı bir sınıfa kıyasla gürültü stresinin azalmasına ve yukarıda açıklanan faydaların yanı sıra öğrenciler arasında öz disiplinin artmasına neden olduğunu göstermektedir.

İlkokul

Waldorf Eğitimi üç temel üzerine kuruludur: iyilik, güzellik ve gerçek. Bütüncül bir ilkokul eğitiminin bir parçası olarak çocukların dünyadaki güzellikleri görmelerine yardımcı oluyoruz.

Waldorf Orman Okulları yenilikçi bir özel okuldur. İlkokul müfredatımız, 7-11 yaşları arasındaki çocuğun canlı, yaratıcı doğasını, hikaye anlatımını, yaratıcılığı ve her akademik ve özel konuya katılımı bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Çocukların deneyimlerini eğitimleriyle birleştirmelerine yardımcı olarak, gelecekteki yaratıcı ve analitik düşünmeleri için tohumlar ekerken konuyu anlamalarını derinleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

İlkokul çocukları için bir okul sonrası programı sunuyoruz .

SINIF ÖĞRETMENİ

Sınıf Öğretmeni genellikle öğrencilere birkaç yıl boyunca rehberlik eder. Bu uzun vadeli ilişki, çocukların gelişim sürekliliği içinde görmek, yerleşik rutinler oluşturmak ve öğrenciler gelişirken ve dönüşürken istikrar sağlamak açısından yarar sağlar. Sınıf Öğretmenleri, yıllarca sınıfa rehberlik eden uzman branş öğretmenlerinden oluşan bir takım tarafından desteklenir. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenci sınıfları birlikte büyür ve güçlü, ailevi bağlar oluşturur. Bu ilişki dizileri, eğitimin içinden büyüdüğü sosyal ve insani bir temel oluşturur.

Ana Ders

Waldorf Orman İlkokulun’da her gün, üç ila dört hafta süren bir blokta, belirli bir akademik konunun yoğun bir şekilde çalışıldığı bir saat kırk dakikalık bir süre olan “ana ders” ile başlar ve derinlemesine bir çalışma ve entegrasyon sağlar.

Öğrencilere dil sanatları, matematik, fen ve sosyal bilgiler alanlarında kavram ve beceriler sunulur. Öğrencilere tanıtılan kavramlar, gelişimlerinin neresinde olduklarını yansıtır ve olgunlaştıkça giderek daha karmaşık ve titiz hale gelir. Sanatın tüm akademik çalışmalarla bütünleştirilmesi, öğrenciler, işi kelimenin tam anlamıyla kendi ellerine aldıkları için yeni düşünme ve çalışma yolları geliştirir. Öğrencilerimiz, çalışmalarının kompozisyonları, gözlemleri, illüstrasyonları ve diyagramları ile ana ders kitaplarını oluştururken, öğrenmelerine derin bir yatırım yaparlar.

01.

DİL SANATLARI

Dil sanatlarına ilk giriş, çocukların dünya kültürlerinin zengin sözlü geleneğine girmelerini sağlayan hikaye anlatımı eşliğinde 1. sınıfın başında çıkardıkları harflerin ve seslerin tanıtılmasıyla başlar. Öğrenciler nasıl yazılacağını öğrenirler: harfler kelimelere dönüşür, sonra kısa cümleler paragraflara dönüşür. Eşsiz yaklaşımımız, okumanın hikayenin öğelerinin derinlemesine anlaşılmasından kaynaklanmasını sağlar ve hevesli okuyucular yaratır. 4. sınıfa kadar öğrenciler araştırma makaleleri yazmaya başlarlar.

02.

MATEMATİK

Matematikte, 1. sınıf öğrencileri sayıların niteliklerini araştırır. Bir, ikiden nasıl farklıdır? “Üçlük” nedir? Daha sonra toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için (pratik faaliyetlere dayalı) bir temel oluşturulur. Öğrenciler sayılarla hesaplama, ölçüm kullanma, kesirleri ve negatif sayıları anlama ve formülleri çözmeyi öğrenirler.

Bütünsel yaklaşımımız matematik müfredatına birçok yönden uzanır. Öğrenciler, tam ve yarım notalarıyla müziğin nasıl okunacağını öğrenirken kesirleri öğrenirler. Geometri dersleri, erken geometrilerin ve eski kültürlerin biyografilerini içerir ve öğrenciler geometrik yapılar ve ispatlar yapmak için bir pergel ve cetvel kullanmayı öğrenirler. Öğrenciler ister yerel bir hayır kurumuna para toplamak için kendi küçük işletmelerini geliştirsinler, ister altın ortalamanın antik Yunan tapınaklarıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamaya çalışıyor olsunlar, sanat, mimari, iş dünyası ve kültürle olan ilişkiler araştırılır. Matematik çevremizdeki dünyayı açıklar ve öğretmenlerimiz bu bağlantıyı öğrencilerimiz için canlı tutar.

03.

BİLİMLER

Bilim çalışması, Birinci ve İkinci Sınıflardaki doğa çalışma blokları aracılığıyla gözlemle başlar. Çocuklar, okulu çevreleyen ormanda değişen mevsimlerin harikalarını gözlemler ve yerel flora ve fauna da dahil olmak üzere çevrelerinin farkında olmayı öğrenirler. Üçüncü sınıf öğrencileri, Waldorf Orman Okulları projesi içerisinde Ankara’nın Köylerine değişik zamanlarda ziyaretlerle tarımla ilgili öğrendiklerini derinleştiriyor.

04.

COĞRAFYA, KÜLTÜR VE TARİH

Sosyal bilgiler 1. ve 2. sınıfta, okulun çevresindeki ormanlar, tarlalar, kayalık çukurlar ve akarsularla birlikte fiziksel konumunun keşfedilmesiyle başlar. 3. sınıfta öğrenciler, farklı kültürlerden konut, çiftçilik ve giyim hakkında bilgi edinirler. 4. sınıfta, Ankara’nın komşu ilçe ve şehirlerinin coğrafyasını ve tarihini öğrenirler.

05.

UZMANLIK SINIFLARI

Akademik konu alanlarında yer alan yaratıcı öğrenmeye ek olarak, yetenekli öğretmenlerden oluşan bir çekirdek tarafından verilen uzmanlık sınıfları müfredatı tamamlar. Öğrenciler, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar İngilizce ve İspanyolca dersleri alır ve eğitimlerine, çoğunluğun uluslararası bir değişime gitmeyi tercih ettiği Lisede devam eder.

06.

MÜFREDAT GEZİLERİ

3. sınıf çiftlik gezisinden sonra, sonraki yıllarda öğrenciler, hayatta kalma becerilerini kullanacakları kamp gezilerine gideceklerdir. Üst sınıflardaki sınıflar genellikle Ankara saha gezileri (Müzeler, Tarihi Semtler, Atölyeler vs.) yapar.

07.

GELİŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Waldorf Orman Okullarında öğrencilerimiz bilim adamları, zanaatkarlar, sanatçılar, müzisyenler, yazarlar, matematikçiler, dansçılar, sporcular, dilbilimciler ve aktörler olacaklardır.

Ortaokul

Waldorf Orman Ortaokulumuzda öğrencilere dil sanatları, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında kavram ve beceriler sunulur. Öğrencilere tanıtılan kavramlar, gelişimlerinin neresinde olduklarını yansıtır ve olgunlaştıkça giderek daha karmaşık ve titiz hale gelir. Sanatın tüm akademik çalışmalarla bütünleştirilmesi, öğrenciler işi kelimenin tam anlamıyla kendi ellerine aldıkları için yeni düşünme ve çalışma yolları geliştirir. Öğrencilerimiz, çalışmalarının kompozisyonları, gözlemleri, illüstrasyonları ve diyagramları ile ana ders kitaplarını oluştururken, öğrenmelerine derin bir yatırım yaparlar. Güç ve kendi kendine yeterlilik temeli ile üst sınıflara giren çocuk, artık gelişebileceği bir sonraki gelişim aşamasına başarılı bir şekilde girebilir. Bu, yaşam boyu öğrenme sevgisinin yolunu açan bir farkındalık ve kendini keşfetme zamanıdır.

5. SINIF

Beşinci sınıf öğrencilerinin, gelecekleri için temeller oluşturmanın zamanı geldi. Botanik, araştırma kompozisyonları, yabancı dil, yaylı çalgılar topluluğu, resim, heykel, geometri, oranlar ve orantılar, sınıf oyunları ile öğrenme ve özel yeteneklerinin ortaya çıkacağı bir döneme girer.

6. SINIF

Çocuk dış dünyaya sağlam, kasıtlı bir adım atar ve vücudundaki değişikliklerin farkına varır. Cumhuriyet ve Osmanlı tarihi, jeoloji, mineraller, iklim, fizik, edebiyat, biyografi konuşması, drama, işletme matematiği, kültürel çalışmalar, koro, ahşap işleri gibi (M.E.B. müfredatı dışında) kişisel gelişim dersleri alırlar.

7. SINIF

Yedinci sınıf çocuğu ergenliğe girerken benlik yolundadır. Yetişkinliğe tatlı bir girişe izin vermek için bir araştırma ve yaratıcılık ruhunun teşvik edilmesi gerekir. Keşif Çağı, Rönesans ve Reform, yaratıcı yazarlık, konuşma, drama, işletme matematiği, perspektif çizimi gibi (M.E.B. müfredatı dışında) kişisel gelişim dersleri alırlar.

8. SINIF

Çocuk entelektüel bilince yaklaşır. Yaratıcı yazarlık, konuşma sanatı, soru çözme teknikleri gibi (M.E.B. müfredatı dışında) kişisel gelişim ve sınav hazırlık dersleri alırlar.